asd 

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností.

Naśe služby

Niečo o spoločnosti

Realitná kancelária AGM - Ing. Andrej Gálik, Trenčín, pôsobiaca niekoľko rokov na realitnom trhu sa zaoberá najmä sprostredkovaním kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (predovšetkým pozemkov, rodinných domov, objektov na podnikanie - administratívnych priestorov, skladov, obchodno-prevádzkových priestorov).

Firma okrem sprostredkovateľskej činnosti tiež zabezpečuje pre svojich klientov kompletný právny servis spojený s predajom, resp. prenájmom nenuteľností, a to najmä:

  • zabezpečí stanovenie reálnej trhovej ceny nehnuteľností,
  • zabezpečí finančno-daňové poradenstvo spojené s predajom, resp. prenájmom nehnuteľností,
  • zabezpečí vypracovanie geometrického plánu, resp. geometrické vytýčenie pozemkov,
  • kvalitne vypracuje právne dokumenty (kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, návrhy na vklad do katastra) spojené s obchodom s nehnuteľnosťami,
  • v neposlednom rade zabezpečí obchodný prípad do úplného konca (zaplatenie kúpnej ceny, protokolárne odovzdanie predávaných / prenajímaných nehnuteľností), a to vždy k plnej spokojnosti zmluvných strán.

V prípade, že máte nejaké otázky, alebo chcete predať - kúpiť - prenajať nehnuteľnosť, ozvite sa nám prostredníctvom tohto formulára, alebo použite niektorý z kontaktov uvedených na tejto stránke.